DISCLAIMER B-ONTIME

Het team van B-ontime betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met de de data en bij de werking van de site.
Desondanks neemt B-ontime geen verantwoording voor eventuele gevolgen voor de gebruiker indien B-ontime door omstandigheden niet werkt.

Mocht het team van B-ontime besluiten om de diensten van de site te beëindigen dan zal zij haar gebruikers, zowel de geregistreerde als ook de niet geregistreerde gebruikers, een maand van te voren daarvan op de hoogte brengen.

Het team van B-ontime zal de e-mail adressen van gebruikers nooit aan derden verstrekken en ook niet gebruiken voor andere doeleiden dan waar ze voor zijn verstrekt.
Om de werking van de site mogelijk te maken kan er gebruik worden gemaakt van een overzicht van de aantallen alerttypes in commerciële zin. Dit gebeurt dus geheel annoniem.

 
© Copyright 2015 B-Ontime 2014 | Ontwerp door Webtelligo